Poroce 04
Poroce 06
Poroce 08
Poroce 07
Poroce 09

Veselé Vánoce Vinšujeme

Dětský folklorní soubor Voděnka Podivín se stále těší velkému zájmu dětí. Soubor navštěvuje v současné době 55 dětí a stále se přihlašují další děti. Letošní školní rok jsme pravidelné zkoušky malé i velké Voděnky zahájily již v druhé polovině srpna a začali jsem se tak pilně připravovat na plánované akce.

Druhé zářijové sobotní odpoledne Voděnka pořádala Malování ornamentů s dětmi pod vedením pí. Dagmar Benešové, která všechny zúčastněné ochotně zasvětila do tajů ornamentů na Podluží. Děti i rodiče vykreslovali omalovánky, malovali na trička a také společně pracovali na malování ''žudra''. Bylo to příjemné společné odpoledne i s občerstvením v prostorách Vinárny u Šveca, za což patří dík všem zúčastněným.

aktualita vanoce2015 01

Tanečníci a zpěváčci z velké Voděnky se zúčastnili také Mikulášské nadílky, kterou pořádaly Podivínské maminky. Voděnka ve spolupráci s maminkami a babičkami dětí ze souboru pořizovala a vyráběla doplňky k zimním krojům. Někdy to bylo jako hledat jehlu v kupce sena, nakonec se nám úsilí vyplatilo a děti zahřály vlňáčky, šátky, kožíšky, kožešinové vesty a beranice. Moc jim to slušelo a představily s pásmem Čert a Káča.

Na svatou Lucii jsme s dětmi, rodiči a našimi příznivci společně připravili svůj první Vánoční koncert, který se konal v městské hale v Podivíně. Děti připravily na zkouškách, na soustředění a také v družině krásné dekorace , které pak dotvořily celou výzdobu v zimním duchu. Bohatý vánoční program doprovázela dětská cimbálová muzika Rosenka z Charvatské Nové Vsi a zahrála nám spoustu hezkých písniček. Děti z malé Voděnky se poprvé předvedly s tanečním pásmem ''Prší'' a velká Voděnka s pásmem ''Voda''. Společně pak vánočně naladili téměř plný sál návštěvníků koledami a básničkami a potěšili naše srdíčka. Náročný program děti zvládly a musíme říct, že se pro ně někdy nezáživná příprava na zkouškách zhodnotila a celé představení se jim moc povedlo.

Aktualita Vanoce2015 01
Aktualita Vanoce2015 02
Aktualita Vanoce2015 03
Aktualita Vanoce2015 04
Aktualita Vanoce2015 05

Na příští rok má Voděnka pro všechny příznivce folkloru naplánovány akce, na které jste srdečně zváni. V únoru se můžete přihlásit na seminář malování mašlí. Koncem května se můžeme potkat na dětských hodech, v polovině září na veřejné akci malování modrotisku pro děti i dospělé a v prosinci samozřejmě Vánoční koncert. Těšíme se na Vás.

za Voděnku Petra Kosová

Velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům za jejich čas a ochotu, které věnují Voděnce. Také děkujeme všem našim sponzorům za finanční i věcné dary. Jsme velmi rádi, že se Voděnka těší takovému zájmu.


Voděnka, dětský folklorní soubor
info@vodenkapodivin.cz